Spotřební koš

Co je to „Spotřební koš„?
Ve snaze zachovat zdravotní význam školního stravování, zůstává základní výživovou normou pro stravování dětí ve školách a školských zařízeních tzv. Spotřební koš, tj. průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den, která vychází z doporučených výživových dávek v České republice.
Spotřební koš je soustava 10 skupin základních potravin jejichž doporučená dávka ke spotřebě by měla pokrýt doporučenou dávku živin pro jednotlivá odebraná jídla.
Novela 463/2011, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. zařazuje kategorie strávníků podle věku dětí :

  1. kategorie 3-6 let
  2. kategorie 7-10 let
  3. kategorie 11-14 let
  4. kategorie 15 -18 let

Výpočet spotřebního koše se provádí každý měsíc a dokumentuje se, jak se tato doporučení plní.
Přehled sledovaných potravin a jejich tolerance plnění dle vyhlášky :

Maso: 75–125%
Ryby: 75–125%
Mléko:75–125%
Mléčné výrobky: 75–125%
Tuky volné: 75-100 %
Cukr volné: 0-100%
Zelenina: 75-125 %
Ovoce: 75–125 %
Brambory: 75–125%
Luštěniny: 75–125 %

 

Množství potravin v jednotlivých kategoriích se liší podle věku strávníků a podle počtu odebraných jídel. Zda školní jídelna dodržuje naplňování spotřebního koše kontroluje Hygienická stanice a ČŠI. Personál školní jídelny je pravidelně proškolován o směrech ve zdravé výživě.


Odborníci na zdravou výživu zdůrazňují, že je žádoucí snižovat spotřebu tuků a cukrů a naopak zvyšovat spotřebu ryb, zeleniny, ovoce a luštěnin.

Zdravým stravováním předškolních a školních dětí přispíváme k dobrému fyzickému i duševnímu vývoji naších dětí.